Exsited.euTerug naar exsited.eu

Handleiding MailPro

Inleiding

U hebt een account van MailPro, maar u weet niet hoe u aan de slag moet gaan? Geen probleem! Deze handleiding laat u alle belangrijke stappen zien waardoor u gemakkelijk op weg kan. Het eerste hoofdstuk gaat over het aanmaken van groepen en het toevoegen van contacten, daarna wordt overlopen hoe u een nieuwsbrief kan opmaken en als laatst hoe u deze moet versturen. Voor we contactpersonen kunnen aanmaken moet u eerst een groep aanmaken waar u deze contacten kan invoegen. Als u nog geen groepen heeft, moet u beginnen met stap 1. Als u wel al groepen heeft, slaat u stap 1 over en gaat u naar stap 2.

Stap 1: Groepen toevoegen

Om een groep toe te voegen, vertrekt u vanuit het dashboard. Dat is de pagina die u rechts op de afbeelding kan zien. Om een groep aan te maken klikt u op “groepen”. Druk op de volgende pagina op “groep toevoegen”. Geef de groep een naam, en indien nodig een omschrijving. Bijvoorbeeld: “klanten Brugge” met als omschrijving: “alle klanten die zich bevinden in Brugge”. Dan klikt u op “opslaan” om deze groep op te slaan. U komt op een lijstje terecht waar uw toegevoegde groepen staan. Nu kan u door naar de volgende stap.

Stap 2: Contacten toevoegen/importeren

Contacten aanmaken kan u op 2 manieren. U kan contacten zelf toevoegen en contacten importeren. Wat is nu het verschil tussen beide? Bij het zelf toevoegen van contacten moet u de personen handmatig gaan invoeren. Hiervoor wordt de naam, achternaam en het e-mailadres gevraagd. Wanneer u contacten gaat importeren moet u een excel document uploaden waar uw contacten instaan. Maar hoe maken we deze nu juist aan?

Contacten toevoegen

Als u niet beschikt over een vooraf opgestelde contactenlijst in een Excel document, moet u deze stappen volgen. Om contacten toe te voegen klikt u op het dashboard op “contacten”. Daarna klikt u op “contact toevoegen”. Wanneer u dit gedaan heeft, komt u op de pagina “contact bewerken” terecht. Nu vult u de naam, voornaam en het e-mailadres in van de contactpersoon die u wilt toevoegen. Dan duidt u een groep aan waartoe deze persoon behoort. Dit kan één of meerdere groepen zijn, naargelang uw contactpersoon. Wanneer uw contact volledig ingevuld is, drukt u op “opslaan”. Deze persoon werd toegevoegd aan uw gekozen groep(en).

Contacten importeren

U beschikt over een vooraf opgestelde contactenlijst in Excel? Volg dan deze stap. Om contacten te importeren klikt u op het dashboard op “contacten”. Daarna klikt u op “contacten importeren”. Hier hebt u opnieuw 2 mogelijkheden. Ofwel laadt u een Excel document in, waar uw contactenlijst in staat, ofwel maakt u een losse lijst aan.

Wat is een losse lijst?

Een losse lijst is een contactenlijst die u gewoon gaat kopiëren vanuit uw klantenbestand en plakken in het tekstveld. Elk contact moet op 1 lijn staan in de volgende volgorde: e-mailadres, naam, voornaam. Zoals weergegeven op de figuur links afgebeeld. Daarna kiest u een groep waar de contacten tot toebehoren. Dan klikt u op “importeren!” en voila, uw contacten staan in de gekozen groep.

Wanneer u een Excel document wil inladen kiest u in plaats van “losse lijst inladen”, de andere optie. Dan klikt u op “bestand kiezen” en kiest u uw bestand om in te laden. Daarna drukt u op “volgende stap”. Bij de volgende stap kiest u de groep waar u deze contactpersonen wil aan toevoegen en duidt u aan welke kolom behoort tot de naam, voornaam en het e-mailadres. Om deze stap te voltooien klikt u op “... rijen importeren”. Wanneer u een contact dubbel probeert toe te voegen, vermeld MailPro dat deze al eerder geïmporteerd werd.

Stap 3: Nieuwsbrief opmaken

We hebben al groepen gemaakt, contacten in toegevoegd en nu natuurlijk het belangrijkste. Het opmaken van een nieuwsbrief. Vanuit het dashboard gaat u naar de menuknop “nieuwsbrieven”. Daar kiest u “nieuwsbrief toevoegen” en vult u de titel in van uw nieuwsbrief, een omschrijving, en indien een andere taal dan Nederlands, ook de taal. Klik op “opslaan” om deze nieuwsbrief op te slaan. Druk nu op “opmaken” om de nieuwsbrief op te maken. U krijgt uw standaard layout te zien, en nu kan u nieuwe tekstblokken of afbeeldingen gaan slepen op de nieuwsbrief. Bovenaan ziet u allemaal kleine afbeeldingen staan, als u daarover gaat met uw muis, worden de items getoond. Klik erop, hou deze vast, en sleep naar de gewenste plaats en kom zo tot het gewenste resultaat.

U kan van hieruit deze nieuwsbrief verzenden naar uw eigen e-mailadres, naar een ander e-mailadres, bekijken hoe de mail eruit ziet in het browser, of terug gaan naar modules. Wanneer u teruggaat naar modules, kan u de nieuwsbrief later nog bewerken of verzenden. Klik op “Terug naar modules”. Als u de mail wil verzenden, gelieve verder te gaan naar stap 4.

Stap 4: Nieuwsbrief verzenden

De nieuwsbrief is opgemaakt en klaar om te verzenden. Wanneer u vanuit het dashboard op het menu-item “nieuwsbrieven” klikt, wordt er naast elke nieuwsbrief een aantal icoontjes getoond. Om de nieuwsbrief te verzenden drukt u op dit icoontje: MailPro vraagt dan of u zeker bent of u deze mail wilt verzenden. Als dat het geval is, kiest u “ok”. U hebt de keuze om de nieuwsbrief direct te verzenden, of deze op een ander tijdstip te versturen (dit gebeurt dan automatisch op het opgegeven moment die u verkiest). Daarna kiest u naar welke groep u deze nieuwsbrief wil verzenden. Dit kan 1 specifieke groep zijn, of meerdere - tot alle groepen. Naast deze keuze kan u de nieuwsbrief nog steeds naar enkele contacten sturen die u niet in een lijst heeft staan. Die contacten geeft u dan onderaan in. Wanneer u op “opslaan” klikt, wordt uw mail direct verzonden of verzonden op het gekozen tijdstip dat u eerder aangeduid heeft.